Het Laatste Nieuws

In Januari 2012 is bij Wesselink Drukwerk in Lisserbroek een nieuwe ECRM Mako400 CtP belichter geplaatst met een inline Heights Blue Amber spoelunit. Met deze machines worden Fuji Pro-V chemie arme platen belicht voor gebruik op de smalbaan rotatie persen. Na het belichten gaan de platen slechts door een finishing solution om ze geschikt te maken voor de pers.

Mako400

 

BlueAmber

 

In juni 2010 zijn bij de Telegraaf Media Groep te Amsterdam 2 Krause LSJet 350 CtP-lijnen met BlueFin ontwikkelmachines geïnstalleerd. Deze machines kenmerken zich door de hoge service interface. Hierdoor wordt het mogelijk niet alleen volcontinue te monitoren wat de status van de belichter en de ontwikkelmachine is maar brengt het ook de mogelijkheden voor de aansturing van het belichtingsproces en indien nodig het op afstand onderhouden van de machines.


De modulaire opbouw van de Krause belichter zorgt ervoor dat de lasermodule kan worden aangepast ten behoeve van een andere plaatsoort (bijvoorbeeld procesloos) of een verhoging van de snelheid. Ook brengt het flexibiliteit met zich mee voor wat betreft configuratie van de posities van ontwikkelmachine en buig/stans- en transportapparatuur. 

De Krause LSJet 350 heeft een capaciteit van 260 platen per uur.

De Telegraaf verwerkt de FUJIFILM LP-NNW offsetplaat welke in Tilburg wordt geproduceerd.

 

Voorgaand Nieuws!

In 2009 heeft N.D.C. te Leeuwarden 2 Krause LSJet 300 CtP-lijnen met NELA pons/buigapparatuur in gebruik genomen.

De totale productiesnelheid is 422 platen per uur (broadsheet/1270 dpi). De NELA pons/buig lijnen zijn uitgerust met een lift waardoor de platen via conveyors zowel op de 1e als de 2e niveau via uitlegstation met barcodelezers  op de juiste positie bij de pers worden gesorteerd. Het geheel is opgesteld in daglicht!

Deel 1 van dit project te weten één  Krause LSJet met Bluefin ontwikkelmachine met daaraan gekoppeld de  NELA pons- en buigstraat  werd in november 2008 in een tijdelijke opstelling geplaatst in afwachting van de oplevering van de nieuwbouw en de nieuwe pers. In november 2009 is de tweede gehele produktielijn inclusief conveyors en lift geplaatst.

Centrale Chemie voorziening:
Deze voorziening zorgt ervoor dat de Krause Bluefin ontwikkelmachines automatisch van de benodigde chemie worden voorzien. Er zijn geen replenishvaten onder of nabij de ontwikkelmachines. Afgewerkte chemie wordt automatisch afgevoerd naar de container

Offsetplaten:
N.D.C. verwerkt op deze nieuwe CtP-lijnen de FUJI LP-NNW offsetplaat welke worden gefabriceerd in de FUJI plaatfabriek te Tilburg waardoor snelle en adequate leveringen zijn gewaarborgd.

Service:
De plaatbelichters en pons/buigstraten zijn voorzien van remote-controle waarbij een 24-uurs service wordt gerealiseerd, bovendien heeft Graphic Products B.V. twee fulltime service monteurs in dienst waardoor een responsetijd van 4 uur wordt gegarandeerd. Deze technici  zijn opgeleid bij zowel de Krause als bij de NELA fabriek.

 

Flevodruk neemt tweede ECRM CtP in gebruik.

Flevodruk Harlingen B.V. heeft 21 November 2007 een tweede CtP installatie in gebruik genomen.
Naast de Mako4 handmatige installatie heben ze nu een Mako4 Matic met ponsinrichting voor het belichten van de platen voor hun vijf kleuren Komori pers en hun Global Web krantenrotatie pers.

 

 

NoordPers neemt tweede Volautomatische ECRM CtP in gebruik.

NoordPers B.V. heeft 16 April 2009 een tweede volautomatische CtP installatie in gebruik genomen.
Naast de Mako4matic installatie is een MakoNewsmatic250 geïnstalleerd voor het belichten van de platen voor de krantenrotatie pers.
Beide machines staan on-line gekoppeld aan een Heights plaatontwikkelmachine.